Other Languages: [English] [English] [Slovak] [Nederlands] [Español] [Deutsch] [Polish] [Svenska] [Italiano] [Romanian] [Português] [-your language?-]

Kampaň stuhy ASCII


Proti všetkým HTML e-mailom a proprietárnym prílohám

Vitajte na oficiálnej domovskej stránke kampane stuhy ASCII. Začala sa ako polovážne úsilie, stalo sa zrejmým, že viac ľudí by malo byť oboznámených s niektorými základnými faktami a smernicami o posielaní e-mailov, s ohľadom na HTML e-maily a na proprietárne formáty v e-mailoch. Keďže je k dispozícii iba zopár roztrúsených stránok na rôznych serveroch bez jasnej oficiálnej domovskej stránky, toto bol signál, že niečo je potrebné urobiť. Tak sa zrodila stránka www.asciiribbon.org!

Každý je povzbudzovaný k šíreniu informácií o tejto kampani a k nasmerovaniu ľudí na túto stránku pre získanie viac informácií.

O čom je táto kampaň?

Nuž, jednoducho povedané: stavia sa proti všetkým HTML e-mailom a e-maliom s proprietárnymi prílohami. Prečo? V skutočnosti na to existuje niekoľko dôvodov:

Proprietárne e-maily sú dokonca ešte horšie. Nútia prijímateľa používať určitý operačný systém, určitý program, alebo určitý kancelársky balík dokonca iba kvôli otvoreniu a prečítaniu e-mailu. Pomyslite na to, že by ste dostali e-mail vo forme wordovského dokumentu. Myšlienka, ktorá sa za tým skrýva je, že môžete poslať wordovský dokument a zachovať formátovanie a rozloženie textu bez ohľadu na to akého e-mailového klienta používa prijímateľ. Avšak, e-mailoví klienti nikdy nebudú môcť takýto dokument otvoriť samí a sú často odkázaní na spustenie externého programu alebo programu, ktorý nemusí byť pre ich operačný systém vôbec k dispozícii. Základné formátovanie a rozloženie textu sa dá urobiť aj v čistom texte. Treba mať na mysli aj fakt, že hlavičky dokumentu zvyčajne obsahujú osobné informácie, informácie o inštalácii, a viac, o odosielateľovi, ktoré sa nevedome posielajú spolu s dokumentom.

Čo môžem urobiť aby som pomohol?

Som rád, že ste sa spýtali!
V skutočnosti môžete urobiť zopár vecí pre to aby ste pomohli:

Odkazy

Existencia tejto stránky by nebola možná bez ľudí, ktorí začali toto úsilie. Prosím nižšie si pozrite odkazy na niektoré (ale určite nie na všetky) stránky, ktoré sa vzťahujú na túto kampaň. Získate tam viac informácií, viac podpisov, a viac pomoci! Ak cítite, že tu niečo absolútne dôležité chýba dajte mi vedieť.

kampaň stuhy ascii (anglicky)
7 dôvodov prečo sú html e-maily zlé (anglicky)
žiadna html pošta (anglicky)
losderover.be (holandsky)
kampaň stuhy ascii (nemecky)
kampaň stuhy ascii (anglicky)
kampaň stuhy ascii (anglicky)
Prosím, žiadne dokumenty vo formáte MS Office (viacjazyčne)
Rant against HTML mail (English)
Put an end to Word attachments (English)

Kontakt

If you have additions, comments, complaints, you can drop me a line by using this contact form.

Translation by Martin Lukac